Slide ISS BUL Индустриални системи за сигурност (ИСС) е инженерно дружество, занимаващо се с проучване, консултиране, концептуализация и изграждане на проекти и системи за ограничаване на рисковете в индустриалната среда. Компанията осигурява лесно управляема работна среда с пълен контрол над риска и достъпа. ИСС работят както в индустриалната сфера, така и с частни лица. Уповавайки се на своя богат опит, компанията предлага решения за по-ефективно използване на ресурсите в производството чрез прилагане на технологии и системи за мониторинг и управление.
Go to Top