Slide Info FairDeal Info FairDeal е част от по-мащабния проект, изпълнен чрез програмата „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020". Проектът обединява общностите от трансграничния регион чрез съвместна работа между община Велико Търново и община Крайова. Уебсайтът предоставя информация за съответната платформа – FairDeal, по изключително визуален и интерактивен начин. Това го прави идеално въведение в многото възможности, които FairDeal предоставя.
Go to Top